Vi kommer att fr.o.m 2019-01-01 enbart använda Kanslihuset för felanmälan !


För samtliga boende i våra fastigheter
Felanmälan görs till Kanslihuset
Telefontid: mån – fre 08.00-09.00
Telefon: 040-6801565
E-post: info@kanslihuset.se
Jour under kontorstid: 09.00-16.00
Telefon: 040-6801569

UTOM KONTORSTID :
(akuta ej uppskjutbara fel )
Örestads Industribevakning
040-93 12 70