Andrahandsuthyrning
För att få hyra ut lägenhet i andrahand gäller att det finns beaktansvärda skäl. Detta kan vara studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring under viss tid eller provsamboende med partner i annan lägenhet. Man måste ansöka till Everleaf Property AB om att få hyra ut sin lägenhet i andrahand. Detta gör man genom att lämna in ansökan till oss i god tid. Ansökan ska gälla maximalt 1 år.

Avlopp
Att orsaka stopp i avloppet är besvärligt och kan medföra användningsförbud på kök och badrum tills stoppet är åtgärdat. Det finns ett par enkla knep du kan ta till för att undvika stopp. 
Kök - Häll aldrig i stekfett/olja i avloppet, det bildar klumpar i rören och leder till stopp i avloppet. Torka av stekpannan med papper och kasta i soppåsen, därefter kan denna diskas. Kaffefilter får inte tömmas i avlopp, även det är en stor orsak till stopp då kaffesump innehåller mycket fett.
Badrum/WC - Rengör golvbrunnen och under badkaret regelbundet för att undvika stopp och dålig lukt. I toalettstolen får endast toalettpapper, urin och avföring spolas ner, ingenting annat. Spola inte ner någonting som kan orsaka stopp i tvättställ eller badkar/duschkabin. Tänk på att avloppsrören är smala. Du ska själv rengöra vattenlåset under handfatet och diskbänken. Ställ en hink under röret så att vattnet inte rinner ut på golvet.
Om det ändå blivit stopp i avloppet så häll inte kaustiksoda/propplösare i avloppet. Det lägger sig som en hinna ovanpå det som sitter fast och löser inte upp det som fastnat. Dessutom är det väldigt frätande vilket kan skada avloppsrören.

Brandskydd
Vi arbetar aktivt med att minska risken för bränder i våra fastigheter. Vi ber er därför ta del av informationen nedan, för alla boendes säkerhet. 
Brandvarnare - En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Är lägenheten större än 60 m2 bör du ha flera brandvarnare. Tänk på att ljudet måste höras ordentligt, till exempel bakom stängda sovrumsdörrar. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Ta för vana att byta batteri en gång om året.
Ha släckutrustning hemma - Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare hemma. För bostäder rekommenderar MSB pulversläckare på minst sex kilo med effektivitetsklass 43A 233BC. 
Annat som är bra att tänka på: 
- Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn, eller husdjur som går lösa, ensamma med levande ljus.  
- Dra ut kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används. Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån. 
- Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.  
- Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor,cigarettändare och dylikt. 
- Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.  
- Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart.
- Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan. 
- Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren. 
- Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga. - Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning. 
- Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källareoch vindar låsta. Förvara inte heller brännbart material intill fasaden eller i trapphuset. 
- I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor, till exempel lösningsmedel,spolarvätska och bensin, och gaser förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Lämpligaste stället att förvara varorna är ute på balkongen (ej inglasad), gärna i ett skåp.
- Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden. 
Om det börjar brinna
Agera direkt - Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är: 
Rädda – Varna – Larma – Släck
Brand i kläder - Om det brinner i någons kläder– se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna.Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld. 
Brand i kastrull - Skulle det börja brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.
Brand i TV - Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten. 
Annan brand - Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna.Håll dig under röken.
När du inte kan släcka själv - Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna. 
Brand på annan plats i flerbostadshuset - Stanna kvar i lägenheten. En lägenhets dörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen. 

Dödsfall
Vid dödsfall inträder efterlevande maka/make som hyresgäst. En förutsättning är att bostaden varit avsedd att användas gemensamt av makarna. Hyresvärden ska underrättas om övertagande av hyresrätten. Hyresvärden kan däremot inte pröva om maken är godtagbar hyresgäst.
Motsvarande regler gäller för sambor om bostaden har skaffats för att vara deras gemensamma bostad och samborna ej skriftligen har avtalat något annat.
Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägning.

Flytta in
Tillträde - Du får tillträde till din lägenhet klockan 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar gälla. Om den dagen är en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta in första vardagen därefter tidigast klockan 12.00.
Adressändring - För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se/privatperson och gör din adressändring direkt eller ring 020-97 98 99. Från mobil är numret 0771-97 98 99.
Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. Skatteverket, CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste förstås själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera.
Nycklar - När du flyttar in får du ett antal originalnycklar till lägenhet, port, tvättstuga och andra allmänna utrymmen. Inför inflyttning bokas tid för nyckelöverlämning. Kontrollera att antalet stämmer enligt nyckelkvittensen. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.
El - Du behöver själv teckna ett elabonnemangför din hushållsel i din lägenhet. Ta kontakt med din elleverantör. När du gör en inflyttningsanmälan, så ska du alltid uppge lägenhetsnummer. Tänk också på att avsluta ditt gamla elabonnemang.

Husdjur
Enligt 36§ i förordningen om Miljöfarlig verksamhet och Hälsoskydd är varje hund- och kattägare skyldig att hålla hund/katt på ett sådant sätt att den inte förorsakar olägenhet för människors hälsa och miljö.
Enligt lagen om Tillsyn av hundar och katter är du som ägare dessutom skyldig att hålla hund/katt under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att den orsakar skada eller avsevärda olägenheter.
Som ägare till hund eller katt har du ansvar att hålla uppsikt över dessa, så att de inte förorenar och att inte övriga hyresgäster drabbas av skada eller att omgivningen störs. Hund och katt ska hållas kopplade inom fastigheten.

Grillning
I våra hus gäller särskilda regler vid grillning. 
Grillning med kolgrill är förbjudet.
Grillning på balkong får endast ske med elektrisk grill.
Grillning på markterass får ske med elektrisk grill och med gasolgrill. 
Grillen ska placeras på ett stadigt underlag. 
Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.
Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart. Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat
Håll avstånd till byggnader och visa hänsyn till dina grannar så att de ej besväras av rök och grillos. Följ gärna vår checklista vid grillning. 
Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten.
Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd.

Persienner
Persienner ingår normalt inte i våra lägenheter. Däremot får du gärna montera persienner, om du ser till att det blir fackmannamässigt gjort. Du står själv för alla kostnader. Ibland händer det att tidigare hyresgäster lämnar kvar persienner. Om de går sönder kontaktar du själv en persiennfirma och står för reparationskostnaden.

Renovera
Från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut har du ansvar för din lägenhet. Vi besiktigar din lägenhet vid utflyttning och du som hyresgäst får åtgärda onormalt slitage eller stå för kostnaden för att åtgärda detsamma. 
Kontakta oss alltid för att ta reda på vad som gäller i just din fastighet innan du börjar renovera. Allt som du gör i din lägenhet måste ske på ett fackmannamässigt sätt. Som hyresgäst har du rätt till att få målat och tapetserat med skäliga tidsintervall. Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet om du tycker att det behövs eller får lust till det. Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar.
Vi erbjuder även totalrenoveringar i de flesta av våra fastigheter. I detta ingår nya ytskikt, nytt kök och badrum, möjlighet till tvättpelare i badrummen samt diskmaskin och kyl/frys i fullhöjd. Detta har blivit väldigt uppskattat av våra hyresgäster då boendestandarden höjs betydligt med moderna lösningar i lägenheterna. Kontakta oss för ytterligare information.

Separation av avtal
Om ni ska flytta isär så kan möjligheten finnas att en av er kan bo kvar i lägenheten. Det nuvarande avtalet måste sägas upp, meddela oss i samband med detta att ni tänker ansöka om separation av avtalet. Meddela oss skriftligen via hemsidan att endera part önskar överta kontraktet. Till detta ska även meddelas inkomstuppgifter för den part som ensam ska stå för kontraktet framgent. 
Vi återkommer därefter med ett godkännande eller avslag. Är ansökan godkänd skrivs nytt avtal med den som ska bo kvar. Om ansökan inte godkänns så är lägenheten uppsagd för er båda och uppsägningstiden räknas från den dagen ni lämnade in uppsägningen. 
Vid separation görs en besiktning av lägenheten för att fastställa lägenhetens skick.

Trivsel
Vi vill att du skall trivas hos oss! 
Trivsel innebär olika saker för olika människor. De flesta kan enas om att en viktig del för trivseln är att man inte ska behöva bli störd av omgivningen. Vi vill att våra hyresgäster tänker på detta och visar hänsyn till varandra. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Det är viktigt att ta till sig en grannes upplevelse av störning.
Hyreslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse, riskerar att bli uppsagd från lägenheten.
Så här står det i hyreslagen § 25:
"När hyresgästen använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten..."
Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som tex trappa, hiss och tvättstuga.
Några exempel på vad lagen menar:
- Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som tex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller ha volymen på TVn alltför hög.
- Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av tex besökare till lägenheten.
- Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
En enkel tumregel kan vara att så lite som möjligt skall höras till grannarna. Detta gäller dygnet runt men är speciellt angeläget från klockan 22 till klockan 08 eftersom man skall kunna sova ostört.
Ljudnivå - Tänk på att inte låta TV, radio och musikinstrument störa dina grannar. Håll ljud på en rimlig nivå. Visa extra hänsyn mellan klockan 22.00 och 08.00.
Fester - Förvarna alltid dina grannar om du ska ha fest. Hög musik som stör andra boende kan betraktas som störning. Störningar kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

TV och fiber
Våra fastigheter är för närvarande anslutna till fiber via Vellinge Stadsnät och vi tillhandahåller deras basutbud. Fr.o.m 2019-10-01 kommer ComHem att vara vår leverantör av bredband, tv och telefoni.
Information om anslutningen kommer att lämnas när vi närmar oss anslutningsdatum.
Introduktionsbrev från ComHem kommer att sättas upp i trapphus och på anslagstavlor inom kort.
För övriga tjänster och tillägg hänvisar vi till www.vellingeportalen.se

Utemiljöer
Njut av din uteplats, men tänk på ett par saker. Häng blomlådor på insidan av räcket. Det finns annars risk för att de ramlar ner på folk som går förbi eller står på balkongen under. Skaka inte mattor eller liknande på balkongen. Din granne kan få in dammet i sin lägenhet. För de lägenheter som har tillhörande terrass/trädgård i markplan är det hyresgästens ansvar att väl vårda denna. Detta gäller såväl fram- som baksidan av din lägenhet. Det är inte tillåtet att bygga staket, skärmväggar eller andra anordningar på uteplatserna utan godkännande från fastighetsägaren. Upplag får inte hållas utomhus. Tänk även på att i god tid på hösten plocka undan era utemöbler och tillse att saker inte kan blåsa iväg och orsaka skada under höst- och vinterstormarna. 
Det är förbjudet att på fastighetens gemensamma ytor ställa upp studsmattor och badbassänger då vi som fastighetsägare inte kan ta ansvar för eventuella skador på människor och egendom.

Ventilation
I våra fastigheter finns såväl moderna ventilationsanläggningar med värmeåtervinning såsom ventilation via självdrag. För att ventilationen ska fungera fullt ut finns ett antal generella punkter att ta hänsyn till. 
Frisk luft kommer in via ventiler. Det är viktigt att:
- De inte är stängda eller övertäckta. 
- De rengörs ibland (använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel). 
Det mest effektiva sättet att få bort fukt och dålig lukt är att vädra. Skapa snabbt drag i lägenheten istället för att ha fönster på glänt under längre perioder. För att få bästa möjliga uppvärmning, se till att ha fria ytor framför elementen.

Överlåtelse
Du kan få tillstånd att överlåta lägenheten till närstående, vanligen en nära släkting eller sambo som du delar hushåll med och varaktigt bor tillsammans med. Att bo varaktigt innebär som regel upp till emot tre år. Du får inte överlåta lägenheten till inneboende eller andrahandshyresgäst. O m en hyresgäst avlider kan dödsboet överlåta hyresrätten enligt samma regler som ovan.

Personuppgifter
Vi respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Mer information om detta finns under fliken GDPR